Vårt miljöarbete

Nynäsgården Hotell & Konferens arbetar aktivt med att arbeta aktivt med att minimera vår miljöpåverkan genom att uppfylla ett stort antal kriterier inom exempelvis miljöledning, gästinformation, vatten, avfall, kemikalieförbrukning och livsmedel för att främja en hållbar utveckling i samhället.

Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår ambition är att minimera konsumtionen av energi och material. Vi skall kontinuerligt förbättra vårt arbete inom energi, vatten, resursförbrukning, kemikalier- och avfallshantering för att minska vår miljöbelastning.

Vi arbetar systematiskt med att informera anställda och gäster om vårt arbete med tydliga rutiner så att vi alla blir delaktiga i miljöarbetet.

Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade och arbetar aktivt med hållbarhet.

Nynäsgården följer miljölagstiftningen och dess utveckling i verksamheten.

Detta gör vi

Energi

 

• Vi köper endast el från förnybara energikällorna 5% Sol, 14% Vind och 81% Vatten

 

 • Lågenergilampor/LED-lampor används där det är möjligt och vi fasar ut äldre lampor.

 

• Utrustning är installerad för att recirkulera värme från ventilation, kylmaskiner och avloppsvatten.

 

Vatten

 • Toaletter är snålspolande där det är möjligt.

 

Avfall

 • Vi sorterar vårt avfall så långt det är möjligt och strävar efter att minska mängden osorterat avfall.

 •  Vi strävar efter att sortera matavfall, glas, returpapper (papper/tidningar), pappersförpackningar (kartong/wellpapp), hårdplastförpackningar, metallförpackningar, el (t ex ljuskällor), farligt avfall (t ex batterier).

 •  Vi ser över och minimerar användningen av engångsartiklar.

 

Tvätt och rengöring

 • Rengörings- och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt.

 

 • Toalett- och hushållspapper, pappershanddukar och andra pappersprodukter är miljömärkta.

 

 • Vi är noga med att dosera rengöringsmedel i rätt mängd.

 

 • Tvätterier som anlitas innehar Tvätteriförbundets certifiering i kvalitetssammanhang.

 

Livsmedel

 • Rengörings- och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt.

 

 • Vi erbjuder ekologiska och närproducerade alternativ vid servering och strävar efter att öka utbudet.

 

 • Vi erbjuder alltid vegetariska alternativ. Detta för att minska mängden köttkonsumtion som har stor miljöpåverkan.

 

 • Engångsförpackningar fasas ut så långt det är möjligt.

 

Personal och gäster

 • Vi informerar, utbildar och fortbildar personal för att öka kunskap och engagemang i miljöarbetet.

 

 • Vi informerar våra gäster om vårt miljöarbete.

 

 • Vi visar hur våra gäster kan vara med och bidra i vårt miljöarbete under sin vistelse.

 

Administration

 

 • Våra brev, skrivarpapper och annat papper på våra kontor är miljömärkta.

 

• Vi stänger ned vår utrustning när den inte används.

Adress

 

Telegrafgatan 41

149 41 Nynäshamn

Kontakt

 

konferens@nynasgarden.se

Tel: 08-520 205 90

Nynäsgården är kontantfritt hotell

Lämna ditt omdöme på TripAdvisor
Klicka här!
 
 • Facebook - Nynäsgården
 • Instagram - Nynäsgården