Upptäck naturen

Våtmark Alhagen

Våtmark Alhagen är en anläggning för behandling av renat avloppsvatten som samtidigt blivit en spännande och grönskande miljö med ett rikt fågelliv. Bland häckande arter finns svarthakedopping, smådopping, kricka, rörhöna, trana, mindre strandpipare, tofsvipa, mindre hackspett och dubbeltrast.
Våtmark Alhagen är en anläggning för behandling av renat avloppsvatten som ligger strax norra om Nynäs- hamns tätort. Området ligger i en dalgång och är ca 2 km långt och ca 500 m brett. Anläggningen består av ett antal grunda dammar där vattnet stegvis via rännor leds ut i Östersjön. I anslutning till dammarna finns ett par vassbevuxna träskområden. På strandbankarna längs med dammarna och träsken finns anlagda gångvägar. Bra observationsplatser finns bl.a. från fågeltornet invid Starrträsk samt också från övriga gångvägar. Kartor över de olika strövstigarna finns vid parkeringen.

Bland häckande arter finns svarthakedopping, smådopping, kricka, rörhöna, trana, mindre strandpipare, tofsvipa, mindre hackspett och dubbeltrast. På vår- och höststräcket rastar fram för allt vadare t ex småsnäppa, mosnäppa, dvärg- beckasin, svartsnäppa och grönbena (upp till 400 ex). Över dammarna näringssöker tidvis stora mängder av svalor, bl. a upp till 400 tornsvalor. Sällsynta arter som har observerats är bl. a rostgumpsvala, smalnäbbad simsnäppa, mindre sångsvan och myrsnäppa.

Strandvägen & Lövhagen

Strandvägen utgör en av Nynäshamns allra vackraste sträckor med en hänförande vy över den öppna horisonten, stenstränder och klippor. 
Strandvägen är i sig en sevärdhet och oavsett färdmedel är den värd att ta. Härifrån är det en hänförande vy över den öppna horisonten och vägen kantas av stenstränder och klippor. Vägen kom till i samband med OS-seglingarna som hölls här 1912.
Den 22 september 2007 invigdes Sveriges längsta idrottsplats - Strandvägen, med pompa och ståt av kommunalrådet Ilija Batljan. Elva stycken robusta redskapsstationer har strategiskt placerats ut längsmed Strandvägen. Samtliga redskap har en illustration som visar hur de ska användas. Längsmed vägen finns soptunnor och toalett (även handikappanpassad).
Det finns flera ställen som är lämpliga för bad, antingen från stenstränderna eller från de sköna klipphällarna. Vid Oscarsberget syns inskriptioner av Oscar II och Karl XVI
Gustaf samt drottning Silvia. Strax intill hittar du ett minne från istiden - en jättegryta som består av en rund hålighet i fast berg som urholkats av strömmande och virvlande vatten med lösa partiklar. Hembygdsgården och Trehörningen med sina vackra sekelskiftesvillor ligger precis intill Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus (NSS). Vid hembygdsgården finns ett museum samt en restaurang.


Lövhagens friluftsområde har rikligt med vandringsvägar och natursköna rastplatser att packa upp picknickkorgen vid. Här kan du sola och bada från både klippor och sandstränder, plocka svamp i skogen eller meta abborre och grilla den på någon av grillplatserna. Det finns toaletter vid fyra av de fem parkeringarna. Tre av dem är anpassade för personer med rörelsehinder. Parkeringarna är avgiftsfria, två handikappanpassade platser finns.

Sevärt - Strandvägen: Inskriptioner av Oscar II, Kung Carl-Gustav XVI och drottning Silvia på berget mitt emot bron till Trehörningen. Hembygdsgården med museum och restaurang (se kontaktinformation här till höger). Öppen havshorisont och vackra stenstränder och klippor.

 

 

 

Adress

 

Telegrafgatan 41

149 41 Nynäshamn

Kontakt

 

konferens@nynasgarden.se

Tel: 08-520 205 90

Nynäsgården är kontantfritt hotell

Lämna ditt omdöme på TripAdvisor
Klicka här!
 
  • Facebook - Nynäsgården
  • Instagram - Nynäsgården